top of page
  • AutorenbildDr. Hornáček

NMN- Nikotínamidmononukleotid molekula zdravia a dlhovekosti.

NMN - nikotínamid mononukleotid je molekula, ktorá sa prirodzene vyskytuje vo všetkých živých bunkách. Je základnou stavebnou jednotkou molekuly NAD+ nikotínamidadeníndinukleotidu a je považovaný za kľúčovú látku, zvyšujúcu koncentráciu NAD+ v bunkách. NAD+ spomaľuje starnutie organizmu, znižuje jeho únavu, teda zvyšuje energiu .


NAD+ je základný koenzým nevyhnutný pre život a všetky funkcie bunky. Enzýmy sú katalyzátory umožňujúce biochemické reakcie. Koenzýmy sú pomocné molekuly, nevyhnutné na fungovanie enzýmov. NAD+ je po molekulách vody najpočetnejšia molekula v tele , bez nej by organizmus zahynul. NAD+ využívajú bielkoviny v celom tele, napríklad sirtuíny, ktoré sa starajú o opravy poškodenej DNA, je nevyhnutný pre správnu funkciu mitochondrií, ktoré v tele fungujú ako producenti energie, ktorá udržuje v bunkách a tým aj v nás život. Ako telo starne, DNA sa postupne viac a viac poškodzuje pôsobením faktorov vonkajšieho prostredia- radiácie, znečistenia prostredia, nevhodnej stravy, mikroorganizmov ... Tieto faktory vyvolávajú nepresný prepis DNA pri delení buniek a nahromadenie chýb DNA je hlavnou príčinou starnutia a rôznych chorôb v staršom veku. Skoro všetky bunky obsahujú mechanizmy na úrovni molekúl na opravu týchto poškodení. Spotrebúva sa pri týchto opravách veľa NAD+ a energie. Väčšie poškodenie DNA preto môže vyčerpávať cenné bunkové zdroje energie. Starší ľudia majú znížené hladiny NAD+ a energie a opravy DNA ich znižujú ešte viac. Novoobjavené sirtuíny hrajú zásadnú úlohu pri udržovaní zdravia buniek a zúčastňujú sa pri oprave poškodenia buniek a zúčastňujú sa na eliminácii vnútrobunkového stresu. Zapájajú sa do ovplyvnenia starnutia, sekrécie inzulínu, rôznych neurodegeneratívnych ochorení a ochorení súvisiacich s vekom. Aktivácia sirtuínov priamo závisí na hladinách NAD+ a tým aj na prísune NMN.S pribúdajúcim vekom organizmus stráca aktivitu NAD+ a tým sa znížuje aktivita sirtuínov. Preto , ak zvýšime hladinu NAD+ pravidelným podávaním NMN, tak sa zvýši aktivita sirtuínov , dokážeme oddialiť vznik , alebo spomaliť priebeh mnohých ochorení: Diabetes mellitus, kardiovaskulárnych ochorení /infarkt, ateroskleróza, mozgová porážka/, neurodegeneratívnych ochorení /Alzheimerova a iné demencie, Parkinsonova choroba.../, znížená imunita /znížená imunita sa podieľa na rozvoji rakoviny, lebo je slabý imunitný dozor, teda odstraňovanie chybných buniek/ a akútnych a chronických zápalových ochoreniach. Vidíme, že ide o ochorenia, ktoré sa výrazne podieľajú na chorobnosti a zhoršovaní kvality života v staršom veku a aj na predčasnej úmrtnosti. Dlhodobé užívanie NMN by tak výrazne zlepšilo kvalitu života v staršom veku, oddialilo úmrtie, výrazne znížilo chorobnosť, pri zachovaní spoločenskej aktivity. Metódy zvyšovania NAD+: Pôst, alebo znižovanie príjmu kalórií v strave zvyšuje koncentráciu NAD+ a aktivitu sirtuínov. Pri pokusoch na myšiach znížený príjem kalórií a pôst zvýšili hladinu NAD+, čo viedlo k predĺženiu ich života. Ľudia v drvivej väčšine nie sú ochotní takto strádať. NAD+ je v nízkych koncentráciách obsiahnutý v potrave, ale je to málo na to, aby sa zvýšila jeho koncentrácia v bunkách. Užívanie NMN napomáha pri zvyšovaní jeho hladiny. NMN je menšia molekula ako NAD+ a preto sa ľahšie dostáva cez bunkovú membránu a spolu s ďalšími stavebnými látkami podporuje zvyšovaniu jeho koncentrácie. Výskum ukázal, že zvyšovanie koncentrácie NAD+ ,dokáže zvrátiť patologické deje súvisiace s vekom. Schopnosť NMN posilniť tvorbu NAD+ u zvierat a predĺžiť im tak zdravý život ,viedla výskumníkov k záveru, že NMN má veľký liečebný potenciál. Nežiadúce vedľajšie účinky- Zatiaľ neboli u ľudí zistené žiadne vedľajšie účinky ,ani pri prekročení odporúčanej dávky.

Krátke zhrnutie priaznivých účinkov NMN

  • Podporuje zdravie buniek a krvného obehu.

  • Podporuje intenzitu údržby a opráv DNA.

  • Znižuje výskyt akútnych a chronických zápalových ochorení.

  • Znižuje možnosť rozvoja nádorových ochorení.

  • Zlepšuje svalovú silu a výdrž.

  • Znižuje riziko obezity a diabetu.

  • Zvyšuje mitochondriálnu aktivitu/mitochondrie sú vnútrobunkové štruktúry, ktoré voláme aj bunkové elektrárne. Pretvárajú molekuly získané s potravy na energiu využívanú našimi bunkami. NAD+ je nepostrádateľný pre tento proces/. My v našej ambulancii sme prví na Slovensku, ktorí tento preparát poskytujeme. Je možné ho u nás kúpiť vo forme prášku a kapsúl. Užíva sa raz denne ráno 1/2 hodinu pred jedlom na lačno a zapíja sa vodou. Dávka je jedna odmerka, ktorá je priložená, je to 0,7 gramu, alebo 2 caps.. Pri hmotnosti 100 kg a viac 1 gram alebo 3 caps. Pri týchto dávkach je aj niekoľkoročné podávanie NMN bez vedľajších účinkov, aj niekoľkonásobné prekročenie dávky nevyvolá otravu, ale je zbytočné. Cena je teraz uvádzacia: Balenie NMN v práškovej forme 30 gr. balenie 94 eur Balenie NMN vo forme kapsúl 90 caps./30 gr. 102 eur. Pri odbere 7 balení je ôsme balenie zdarma.

98 Ansichten
bottom of page