top of page
  • AutorenbildDr. Hornáček

Bachove esencie ich zloženie a možnosti účinkov.

Skutočnými chorobami človeka sú podľa Dr. Bacha jeho charakterové chyby: Pýcha, krutosť, nenávisť, sebectvo, nevedomosť, slabosť a chamtivosť.

Doktor Eduard Bach bol anglický lekár, ktorý spojil klasickú a prírodnú medicínu. Dospel ku poznaniu, že osobnosť a vnútorné prežívanie emócií má zásadný vplyv na zdravie človeka. Zistil ,že fyzické ochorenie vzniká vtedy, ak človek nie je v súlade so svojim psychickým smerovaním. Esencie z Bachovych kvetov pôsobia predovšetkým v citovej rovine. Nemusíme byť psychicky chorí, aby sme mohli užívať Bachove esencie. Každý z nás prežíva ťažšie životné obdobie a Bachove esencie nám môžu pomôcť obnoviť vnútornú rovnováhu skôr, ako sa objavia fyzické prejavy. Svojim jemným pôsobením na energetický systém človeka pomáhajú naštartovať seba uzdravujúce mechanizmy ľudského tela. Každá esencia nesie v sebe informáciu odstraňujúcu poruchu, ktorá je v mysli daného človeka, alebo ide proti univerzálnym zákonom života. Ak sa táto informácia opraví, sme schopní vidieť svet objektívnejšie, ako keď sme ponorení do škodlivých emócií. Doktor Bach bol prvý, ktorý objavil ,že v rastlinách sa skrývajú vibrácie, ktoré zodpovedajú vibráciám ľudskej duše, jej pocitom a emóciám, a ktoré pri správnom výbere ,môžu pomôcť obnoviť človeku stratenú harmóniu a vyrovnanosť a tak zabrániť chorobe, aby sa šírila a tak pomôcť ku jej vyliečeniu .Dr. Bach našiel v rastlinách a kvetoch energiu, ktorá ho priviedla k novému druhu diagnostiky, neorientujúcej sa na telesné príznaky, ale výhradne na disharmóniu duševných stavov. Ukázal na spojitosť medzi mentálnym a fyzickým zdravím, ktorá je v tejto dobe všeobecne uznávaná. Popísal 38 kvetov s presným udaním ich účinkov, čím sa jeho systém stal dostupným pre prevenciu a samoliečbu širokému okruhu ľudí. Esencie sú jednoduché, netoxické a nenávykové a môžu ich užívať všetky vekové kategórie. Je však potrebné presne zistiť, ktoré sú v daný moment pre vyšetrovanú osobu potrebné. Toto vieme presne určiť na Bicome optima, lebo máme sadu vzoriek s Bachovymi esenciami. Po zistení, ktoré sú pre danú osobu potrebné, pripraví manželka, /ktorá má atest na ich prípravu/dané zloženie kvapiek s koncentrátov dodaných priamo s Bachovho inštitútu v Anglicku .Po dobratí celej dávky je potrebná nová diagnostika ,lebo sa potrebujeme dostať k jadru problému, či už emočnej lability, alebo patologickej reaktivity na okolie. Toto je potrebné opakovať toľkokrát, koľko je potrebné , aby sme navodili zdravé emócie osoby . Ide tu o cibuľový efekt, teda jednu patologickú

vrstvu odstránime a objaví sa ďalšia, skrytá, ktorú tiež musíme odstrániť, až človek sám uzná, že sa mu uľavilo. Ak sa to neurobí až do konca, liečba Bachovymi esenciami len čiastočná, neprinesie priaznivý výsledok.

Doktor Bach napísal: Choroba tela je výsledkom, posledným štádiom niečoho, čo je hlboko zakorenené pod povrchom. Ochorenie sa prejavuje na telesnej úrovni vtedy, keď je hlboký konflikt medzi duchovným a telesným bytím. Ak vládne medzi týmito dvoma aspektmi harmónia, tešíme sa úplnému zdraviu. Ak však vládne nesúlad, nasleduje to, čo všetci poznáme- ochorenie. Dosiahnutie ozajstného zdravia nie je výsledok odstránenia, alebo potlačenia symptómov ochorenia, ale dosiahnutia súladu a harmónie na úrovni fyzickej a vnútornej- duchovnej úrovni človeka. Cieľom ozajstného uzdravenia je schopnosť rozpoznať vplyvy a impulzy, ktoré vedú k narušeniu harmónie a jednoty životnej sily. Tým, že sa staráme o svoju duševnú rovnováhu a vážime si všetky dary , ktoré sme vo svojom živote dostali, vieme v pravú chvíľu rozpoznať a zabrániť škodlivým emóciám, aby začali pôsobiť aj na fyzickej úrovni a tým poškodzovať naše zdravie. Týmto sa teda dá dosiahnuť pomoc pri chronických ochoreniach, pri ktorých klasická medicína zlyháva a často sa stáva, že človek sa cíti unavený a chorý, ale laboratórne výsledky nič chorobné neukazujú a na človeka sa lekár pozerá ako na simulanta, alebo na prípad pre psychiatra, kde aj mnohí skončia.

Skutočnými chorobami človeka sú podľa Dr. Bacha jeho charakterové chyby: Pýcha, krutosť, nenávisť, sebectvo, nevedomosť, slabosť a chamtivosť.


Ak sa vráti pocit vnútorného šťastia a pokiaľ človek bude chcieť sám naplniť svoje životné poslanie, tak každý sa môže uzdraviť.


Dr. Bach definuje týchto 7 pozitívnych štádií pri liečbe ochorení: Kľud, nádej, radosť, viera, istota, múdrosť a láska.

150 Ansichten
bottom of page